Informace o produktech a objednávkách nám píšte na: info@oxion.cz Kontakt
0
Reklamace

Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží (kvalitativní a / nebo kvantitativní). Reklamace musí být provedena písemnou formou nebo emailem na info@oxion.cz, přičemž je vhodné přiložit i fotodokumentaci k vadám dodaného zboží.

Reklamace na viditelné vady (kvalitativní a / nebo kvantitativní) dodaného zboží musí proběhnout neprodleně, avšak nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od dodání zboží.

V případě přijetí reklamace kvantitativní rozdíly (rozdíl mezi množstvím fyzicky dodaného zboží a množstvím uvedeným na dodacím listě) bude chybějící zboží doplněn při první příležitosti.

Reklamace na chyby, které vzniknou během používání dodaného zboží musí být rovněž provedena písemnou formou nebo emailem na info@oxion.cz. Odstranění reklamace bude v souladu s platnými právními předpisy a zárukami pro konkrétní druh zboží podle právního řádu České republiky.

Písemné reklamace je možné doručovat společnosti Mariol, s.r.o., Dr. Bokesa 25,  902 01 Pezinok, Slovenská republika.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo
aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna nebo
aby mu byla poskytnuta přiměřená sleva bez odstranění vady.
Společnost Mariol je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím společnosti Mariol nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Společnost Mariol může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vad, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo
na výměnu věci,
na poskytnutí přiměřené slevy a ponechání si vadné věci,
na vrácení kupní ceny vadné věci přes poukázku na další nákup nebo
na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny vadné věci.

Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Reklamaci za nedodání zboží vinou přepravce nebo poškození zboží zaviněné přepravní službou je nutné v takovém případě uplatňovat přímo u přepravní společnosti (GEIS, DHL, PPL), nejpozději do 3 dnů od doručení.  Kupující je oprávněn nepřevzít poškozené zboží, resp.  pokud poškozený zboží převezme, tak písemně poznamená poškození do dokladu o převzetí zboží.  Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuty.

 Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží.  Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku objevit.  Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.
NAKUPOVAT U NÁS SE VYPLATÍ!


Luxusní interiérový a exteriérový nábytek
Garance nejlepší ceny pouze u nás
Věrnostní slevy pro zákazníky
Nákup na splátky
U většiny nákupů doprava zdarma    ‭+420 723 182 528               info@oxion.cz     
U NÁS NAKUPUJETE S JISTOTOU